Teatteritaiteen perusopetus

Teatteri-ilmaisu tarjoaa tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen, onnistumisesta iloiten. Loimaan teatteri ja Loimaan työväenopisto järjestävät teatteritaiteen perusopetusta teatterikoulu LoiSTeessa.

Teatteritaiteen perusopetus

Teatterikoulu logo 2

Loimaan työväenopiston alainen teatteritaiteen perusopetus Loimaan teatterikoulu LoiSTeessa perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan ja koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta (yht. 500 opetustuntia), jotka etenevät teatteritaiteen perusteista (1-6) työpajaopintoihin (7-10).

A-opetus alkaa 7-9 vuoden ikäisenä. Päättötodistuksen saa suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Opetusta annetaan Loimaan teatterilla. Teatteri-ilmaisu tarjoaa tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen, onnistumisesta iloiten. Tavoitteena on tutustua teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjänteisen, kokemuksellisen työskentelyn kautta.

Ajantasaiset opetusryhmät löydät Teatterikoulu LoiSTeen omilta sivuilta alla olevan linkin takaa.

Tiedustelut: 0500 726 573 / Sari Äikää-Torkkeli